<
Trang chủ » Tra từ
passe  
['pa:sei]
tính từ
  • đã quá thời; lỗi thời
  • đã quá cũ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt