<
Trang chủ » Tra từ
passant  
['pæsənt]
tính từ
  • trong tư thế đi với mắt nhìn về phía bên phải chân đi đằng trước giơ lên (sư tử trong huy chương)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt