<
Trang chủ » Tra từ
parting  
['pɑ:tiη]
danh từ
 • sự chia tay; buổi chia tay
buổi chia tay đầy nước mắt
nụ hôn lúc từ biệt
 • đường để tóc rẽ sanghai bên; đường ngôi (cũng) part
 • chỗ rẽ, ngã ba
   • nơi một con đường chia làm hai; chỗ rẽ
   • thời điểm phải quyết định giữa hai hướng hành động; chỗ ngoặt
   • hành động hoặc bình luận (nhất là có tính chất không thân thiện hoặc không tốt) của một người khi anh ta bỏ đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt