<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parliamentary proceedings  
[pa:lə'mentəri ,prə'si:diηz]
danh từ số nhiều
  • việc làm của quốc hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt