<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parliamentary agent  
[pa:lə'mentəri ,eidʒən]
danh từ
  • nghị sĩ được ủy nhiệm trình bày dự án của một đảng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt