<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parliamentarian  
[,pɑ:ləmən'teəriən]
danh từ
  • nghị sĩ hùng biện
  • (sử học) người theo phái nghị trường (trong nội chiến Anh 1642 - 1649)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt