<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parlant  
tính từ
  • biết nói
  • (thân mật) nói nhiều
người đàn bà nói nhiều quá
  • giống lắm
bức ảnh giống lắm
  • có ý vị
cái nhìn ý vị
  • (văn học) rõ rệt
bằng chứng rõ rệt
phim nói
đồng hồ nói
danh từ giống đực
  • màn ảnh nói
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt