<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parking-meter  
[,pɑ:kiη 'mi:tə]
danh từ
  • đồng hồ đỗ xe; máy thu tiền đậu xe ở đường phố
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt