<
Trang chủ » Tra từ
parking  
['pɑ:kiη]
danh từ
  • sự đỗ xe; bãi đỗ xe
cấm đỗ xe ở đây!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt