<
Trang chủ » Tra từ
parfait  
['pa:feit]
danh từ
  • bánh pút-dinh lạnh có kem, sữa...
  • ly kem
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt