<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papilliforme  
tính từ
  • (sinh vật học) (có) hình nhú
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt