<
Trang chủ » Tra từ
paper  
['peipə]
danh từ
 • giấy
giấy viết thượng hạng; giấy viết hạng sang
giấy xốp mỏng
 • ( số nhiều) giấy tờ, giấy má (giấy chứng minh, hồ sơ...)
trình giấy tờ
 • báo
báo hằng ngày
báo hằng tuần
báo thể dục thể thao
 • gói giấy, túi giấy
gói kim
 • (từ lóng) giấy vào cửa không mất tiền, vé mời (rạp hát...)
 • đề bài thi
 • bài luận văn, bài thuyết trình
   • viết, ghi vào
   • trên giấy tờ, trên lý thuyết
trên giấy tờ vấn đề có vẻ rất ổn
   • lãi trên giấy tờ
   • bắt đầu viết
   • lên giấy (bằng cách viết)
   • trên giấy
   • hổ giấy (người, vật có bề ngoài dữ tợn)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt