<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pane  
[pein]
danh từ
  • tấm kính (ở cửa sổ)
một tấm kính
một ô cửa kính
  • ô vuông (vải kẻ ô vuông)
ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
  • kẻ ô vuông (vải...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt