<
Trang chủ » Tra từ
paint  
[peint]
danh từ
 • sơn; vôi màu; thuốc màu
 • lớp sơn (sơn đã khô)
danh từ số nhiều paints
 • những tuýp thuốc màu, những thỏi thuốc màu
một hộp sơn dầu
 • phấn (mỹ phẩm của phụ nữ)
bà ta dùng quá nhiều mỹ phẩm
   • đẹp như vẽ
ngoại động từ
 • sơn, quét sơn
sơn cửa màu lục
 • vẽ, tô vẽ, mô tả
vẽ bức chân dung
vẽ phong cảnh
 • trang điểm
nội động từ
 • vẽ tranh
 • thoa phấn
   • ghi bằng sơn
   • sơn phủ lên, lấy sơn quét lấp đi
   • vẽ màu tươi, vẽ màu sáng; (nghĩa bóng) tô hồng (sự việc gì)
   • mặc thêm là lượt cho phò mã (làm một việc thừa)
   • vẽ thêm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt