<
Trang chủ » Tra từ
painful  
['peinfl]
tính từ
  • đau đớn, đau khổ; làm đau đớn, làm đau khổ
  • vất vả, khó nhọc, chán ngắt
  • gây buồn phiền, bối rối
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt