<
Trang chủ » Tra từ
pain  
[pein]
danh từ
 • sự đau đớn, sự đau khổ (thể chất, tinh thần)
đau đầu
 • ( số nhiều) sự đau đẻ
 • ( số nhiều) nỗi khó nhọc công sức
bỏ công sức
 • người, vật làm phiền, quấy rầy (ai)
 • hình phạt
các hình phạt
sẽ bị xử tử, sẽ bị tội chết (nếu vi phạm cái gì...)
   • có nguy cơ chịu hình phạt nào đó
   • chịu thương chịu khó làm cái gì
   • quấy rầy ai, chọc tức ai
   • cái của nợ
ngoại động từ
 • làm đau đớn, gây đau khổ (cho ai)
răng anh có làm anh đau không?
nội động từ
 • đau nhức, đau đớn
tay tôi đang đau nhức đây
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt