<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
page  
[peidʒ]
[page-boy]
danh từ
  • trang (sách...)
đọc vài trang sách
  • tờ; bản thân tờ giấy
có mấy tờ đã bị xé ra khỏi sách
  • trang sử (nghĩa bóng)
một trang sử vẻ vang của nước Việt nam
  • tiểu đồng
  • cậu bé phục vụ cho người có địa vị hoặc cô dâu
  • em nhỏ mặc đồng phục làm phục vụ ở khách sạn, rạp hát... ( bellboy )
ngoại động từ
  • đánh số trang (cái gì)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sai em nhỏ phục vụ gọi (ai)
nội động từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát)
  • gọi trên loa (để nhắn tin)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt