<
Trang chủ » Tra từ
pack  
[pæk]
danh từ
 • bó, gói
 • túi đeo, ba lô
 • hộp
 • đàn, bầy (chó săn, chó sói...), đội
bầy chó sói
đàn gà gô trắng
một đội tàu ngầm Đức
 • lũ, loạt, lô; nhiều người, vật
một lũ ngốc
một loạt những lời nói dối
một lô rắc rối phiền hà
 • bộ, cỗ (bài)
 • (thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả...) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng
 • hàng tiền đạo (trong môn bóng bầu dục)
 • đám băng nổi (như) pack ice
 • (y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)
 • lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da...)
ngoại động từ
 • gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện
 • tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)
 • xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)
thu xếp quần áo cũ vào túi
xe chật ních hành khách
 • nhét, hàn, gắn (khe hở)
 • (y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)
 • xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo...) để chiếm đa số khi quyết định
 • (thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng
nện một quả đấm (quyền Anh)
 • thồ hàng lên (ngựa, súc vật...)
   • thu xếp, khăn gói (chuẩn bị để đi)
   • có tác dụng rất mạnh
   • đóng gói cất đi
   • tống khứ đi
   • làm chật ních
   • ngừng làm cái gì, từ bỏ cái gì
   • hỏng
   • thu dọn đồ đạc
nội động từ
 • ( (thường) + up ) sắp xếp hành lý
 • đóng gói, đóng kiện
thực phẩm khô để đóng gói
 • tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn
 • khăn gói ra đi, cuốn gói
đuổi ai đi, tống cổ ai đi
   • tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi
   • khăn gói ra đi, cuốn gói
   • (từ lóng) làm xong, hoàn thành
   • (từ lóng) thôi ngừng
   • (từ lóng) không cháy, không nổ (máy...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt