<
Trang chủ » Tra từ
pace  
[peis]
danh từ
 • bước chân, bước
 • bước đi; nhịp đi; tốc độ đi, tốc độ chạy
đi từng bước
đi rảo bước, đi nhanh
 • nước đi (của ngựa); cách đi
 • nước kiệu (ngựa)
 • nhịp độ tiến triển, tốc độ tiến triển
   • dẫn đầu
   • đi nhanh
   • ăn chơi, phóng đãng
   • theo kịp, sánh kịp
   • thử tài ai, thử sức ai
   • cho ai thi thố tài năng
   • dẫn tốc độ; chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)
   • nêu gương cho (ai) theo
   • tiên tiến nhất, thành công vượt bực
động từ
 • đi từng bước; bước từng bước
Đi đi lại lại (ở sân ga) đợi tàu
 • đi tới đi lui
người tù đi tới đi lui trong xà lim
 • chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)
cô ta đo chiều dài của gian phòng bằng bước chân
giới từ
 • xin lỗi, xin mạn phép
pace Smith
xin lỗi ông Xmít; xin mạn phép ông Xmít
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt