<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
périodique  
tính từ
  • theo chu kỳ, tuần hoàn
chuyển động tuần hòan
(toán học) hàm tuần hoàn
  • định kỳ
loại xuất bản định kỳ
  • hay dùng câu nhiều đoạn (văn học)
danh từ giống đực
  • báo ra định kỳ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt