<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pâte  
danh từ giống cái
 • bột nhào; bột nhão; bột, hồ
bột nhào dậy men
bột thực phẩm (như) mì, miến...
kem đánh răng
hồ giấy
 • mứt; cao
mứt quả
 • thể chất
người thể chất rất tốt
   • người dễ tính
   • (ngành in) bát chữ xếp lẫn
   • tự mình ra sức làm gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt