<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pâle  
tính từ
  • xanh xao; nhợt nhạt
đứa trẻ xanh xao
xanh xao vì sợ hãi
xanh xao như tàu lá chuối
môi nhợt nhạt
  • nhạt
màu vàng nhạt
  • (nghĩa bóng) nhạt nhẽo
văn nhạt nhẽo
  • (quân sự, tiếng lóng, biệt ngữ) ốm
khai là ốm
  • (thân mật) khốn kiếp
thằng khốn kiếp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt