<
Trang chủ » Tra từ
owl  
[aul]
danh từ
  • (động vật học) con cú
  • người có vẻ nghiêm nghị; người có vẻ cáu gắt (nóng tính)
  • (nghĩa bóng) người hay đi đêm
      • hay ăn đêm, hay đi đêm
      • chở củi về rừng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt