<
Trang chủ » Tra từ
overcrowded  
[,ouvə'kraudid]
tính từ
  • chật ních, đông nghịt
xe búyt chật ních
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt