<
Trang chủ » Tra từ
over  
['ouvə]
danh từ
 • (thể thao) sự giao bóng; cú giao bóng
 • (quân sự) phát đạn nổ quá mục tiêu
giới từ
 • lên; lên trên
đắp chăn lên đứa bé đang ngủ
trải bản đồ lên bàn
 • bên trên
một ngọn đèn trên đầu chúng tôi
chúng tôi có một mái nhà ở trên đầu
 • khắp; trên khắp
trên khắp đất nước
khắp thế giới; khắp hoàn cầu
hoà bình ngự trị trên khắp đất nước
 • bên kia (sông...)
một làng bên kia sông
nó sống bên kia đường
 • ngang qua; vượt qua
cái cầu bắc ngang qua sông
nó nhảy ngang qua hố
 • đối với (theo nghĩa 'có ảnh hưởng đến')
người cha Trung quốc có uy quyền lớn đối với gia đình mình
 • hơn (ưu thế về số lượng, tuổi tác...)
bà ấy ngoài năm mươi tuổi
ông ta ở lại hơn hai năm
hơn hai triệu dân
 • bằng; qua (nhờ một môi giới trung gian)
tôi nghe điều ấy qua đài phát thanh
 • về (nói về)
nói về vấn đề ấy
 • bận vào
cô ấy đang bận uống trà
phó từ
 • qua; sang
bơi qua
nhảy qua
lật sang trang kế tiếp
 • khắp; toàn bộ
phủ đầy bụi khắp người
 • hết; xong (chỉ sự kết thúc)
đọc hết câu chuyện
suy nghĩ chu đáo
cuộc họp đã kết thúc
 • lại; một lần nữa
công việc làm tồi, phải làm lại
 • còn thừa; còn lại
không còn lại nhiều
 • ngược lại
bẻ ngược cái gì
hãy lật miếng thịt lại!
tiền tố
 • bên trên; phía ngoài; ngang qua
viết đè lên; ghi đè lên
ở trên đầu
áo khoác ngoài
 • vượt quá; quá nhiều
sự căng thẳng quá mức
ăn quá no
ngủ quá giấc
thành ngữ
   • đối lập lại; so sánh với
   • lại; một lần nữa
   • hết lần này đến lần khác; lặp đi lặp lại
   • đã thế lại còn...; lại còn... nữa
   • điều đó là đặc điểm của Tom
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt