<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ouvrière  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • nữ công nhân
  • ong thợ; kiến thợ; mối thợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt