<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ouvrage  
danh từ giống đực
 • việc làm, công việc
việc làm của thợ nề
không có việc làm (thất nghiệp)
bắt tay vào công việc
 • sản phẩm
sản phẩm bằng sắt
 • đồ khâu
túi đồ khâu
 • tác phẩm
tác phẩm của Mô-li-e
sự xuất bản một tác phẩm
chủ đề của tác phẩm
 • cuốn sách, sách
sách đóng bìa cứng
cuốn sách có hai tập
 • công trình
công trình thuỷ lợi
sự nghiệp của vĩ nhân
 • công sự
(quân sự) công sự
   • làm việc nhiệt tình
   • hợp đồng lao động
   • công trình hầm cầu (trên một tuyến đường)
   • bàn để đồ khâu
   • (thân mật) một công việc (được thực hiện) kĩ càng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt