<
Trang chủ » Tra từ
outside  
['autsaid]
danh từ
 • bề ngoài, bên ngoài
mở cửa từ bên ngoài
 • thế giới bên ngoài
 • hành khách ngồi phía ngoài
 • ( số nhiều) những tờ giấy ngoài (của một gram giấy)
   • nhiều nhất là, tối đa là
nhiều nhất là 4 kilômét
   • phần đường siêu tốc
phó từ
 • ở phía ngoài; về phía ngoài
hãy để những bông hoa này ra ngoài (phòng)
 • ở ngoài trời; không vây kín
   • ra ngoài đi, thử ra ngoài chơi nào (thách thức)
   • (từ lóng) hiểu
   • chén, nhậu
tính từ
 • ở ngoài, ở gần phía ngoài
ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối
việc làm ở ngoài trời
 • mỏng manh (cơ hội)
 • của người ngoài
ý kiến của người ngoài (không phải là nhị sĩ)
người mua bán cổ phần ở ngoài (không thuộc sở chứng khoán)
 • cao nhất, tối đa
định giá cao nhất
giới từ
 • ngoài, ra ngoài
không thể đi ra bên ngoài bằng chứng được (không phải tiền mặt)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừ ra
   • ngoài ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt