<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
out of  
['aut əv]
giới từ
 • ngoài, ở ngoài, ra ngoài
Mr Green is out of town this week
tuần này ông Green không ở trong thành phố
cá chỉ sống được một thời gian ngắn khi lên khỏi mặt nước
 • ra khỏi
nhảy ra khỏi giường
ra khỏi siêu thị
lao ra khỏi phòng
chim bay ra khỏi lồng
 • vì, do
làm điều gì do oán hận/ác ý
giúp ai vì lòng thương hại/hảo tâm/rộng lượng
hỏi vì tò mò
 • trong số
trong sáu cái chọn một
 • bằng (chất liệu)
vọng gác làm bằng những tấm ván ép
 • không có; thiếu
cảm thấy hết kiên nhẫn
không có việc làm, thất nghiệp
không có đường/cà phê
 • thoát khỏi (một tình trạng)
những tờ báo này không được sắp xếp ngăn nắp
ông ta vẫn còn nằm bệnh viện, nhưng đã qua cơn nguy kịch
 • có (cái gì) là nguồn gốc; từ
a scene out of a play by Pinter
một màn trong vở kịch của Pinter
chép một công thức từ một quyển sách dạy nấu ăn
uống bia từ trong lon rút ra
 • mất, hết
lừa ai lấy hết tiền
 • cách xa
the ship sank 10 miles out of Stockholm
chiếc tàu đắm cách Stockholm 10 dặm
 • không liên quan, không dính líu
đó là một việc làm mờ ám và tôi mừng là không dính líu vào
   • lẻ loi, lạc lõng
trông cô ta hơi lạc lõng - có lẽ cô ta thấy khó hoà nhập được với lũ đầu gấu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt