<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oui  
phó từ
 • ừ, vâng, phải, được, (có) chứ
thưa ông vâng
Tu viens , oui ?
anh đến chứ?
trả lời tôi là được hay là không
   • (người) ba phải
   • đồng ý với ai, nhận lời ai
   • gật đầu đồng ý
   • có chứ
   • không tỏ ý kiến
danh từ giống đực không đổi
 • tiếng ừ phải, tiếng vâng; lời đồng ý, lời tán thành
hàng triệu lời tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân
   • chẳng vì lý do gì quan trọng; chẳng có lý do gì
   • (thân mật) kết hôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt