<
Trang chủ » Tra từ
otter  
['ɔtə]
danh từ
  • (động vật học) con rái cá
  • bộ lông rái cá
một chiếc áo làm bằng da con rái cá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt