<
Trang chủ » Tra từ
ore  
[ɔ:(r)]
danh từ
  • quặng
quặng sắt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt