<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ordurous  
['ɔ:djuərəs]
tính từ
  • xem ordure , thuộc phân, rác, chất thải
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt