<
Trang chủ » Tra từ
ordure  
['ɔ:djuə(r)]
danh từ
  • phân; phân thú vật (chất bẩn thải ra ngoài)
  • lời tục tĩu
  • rác
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt