<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ordinateur  
danh từ giống đực
  • máy điện toán, máy vi tính; máy tính
bàn phím, chuột, màn ảnh, bộ nhớ, bộ xử lí của máy điện toán
máy điện toán cá nhân/máy điện toán văn phòng
máy vi tính xách tay
làm việc trên máy vi tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt