<
Trang chủ » Tra từ
orchid  
['ɔ:kid]
danh từ
  • (thực vật học) cây lan, cây phong lan (cũng) orchis
nhiều loại phong lan rừng trở nên hiếm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt