<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
orage  
danh từ giống đực
  • cơn giông
trời sắp có giông
  • (nghĩa bóng) sóng gió, bão táp
tình yêu trải qua sóng gió
bão táp cánh mạng
những cơn sóng gió của cuộc đời
  • (thông tục) trận tới tấp
trận đánh tới tấp
phản nghĩa Calme .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt