<
Trang chủ » Tra từ
opulence  
['ɔpjuləns]
danh từ
  • sự sang trọng
  • sự phong phú
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt