<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oppressor  
[ə'presə]
danh từ
  • kẻ đàn áp, kẻ áp bức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt