<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
operate  
['ɔpəreit]
động từ
  • hoạt động; có hoặc đem lại kết quả; đang làm việc
máy này chạy suốt ngày đêm
thang máy chạy không tốt
hệ thống này có tác dụng ở năm nước
đạo luật mới có lợi cho chúng ta
nhiều nguyên nhân gộp lại gây ra chiến tranh
  • có tác dụng; có hiệu lực
nội quy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng giêng
thuốc đó không có tác dụng
  • làm cho (máy móc...) hoạt động; vận hành; điều khiển
điều khiển máy móc
công ty điều hành từ các văn phòng ở Luân Đôn
họ quản lý ba nhà máy và một nhà kho rất lớn
mổ một người bệnh
  • (quân sự) hành quân; tuần tra
các oanh tạc cơ xuất kích từ các căn cứ ở miền Nam
những cảnh sát kiểm tra tốc độ đang tuần tra trên xa lộ này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt