<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's heart goes out to sb  
thành ngữ heart
      • đau buồn thương xót ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt