<
Trang chủ » Tra từ
omnibus  
['ɔmnibəs]
danh từ, số nhiều omnibuses
  • xe ô tô hai tầng
  • xe buýt
  • (như) omnibus book ; sách in lại ở nhiều tác phẩm
tính từ
  • bao trùm, nhiều mục đích
  • nhiều nội dung, gồm nhiều vấn đề, gồm nhiều mục; gồm nhiều bài đã xuất bản của chủ yếu một tác giả (quyển sách)
bản dự luật gồm nhiều mục
      • đủ các loại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt