<
Trang chủ » Tra từ
omen  
['oumen]
danh từ
  • điềm
điềm tốt
điềm xấu
ngoại động từ
  • báo hiệu, chỉ điểm, là điểm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt