<
Trang chủ » Tra từ
ombre  
['ɔmbə]
danh từ
  • lối chơi bài ombơ (ở (thế kỷ) 17 và 18)
họ đang chơi theo lối chơi bài ombơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt