<
Trang chủ » Tra từ
oil  
[ɔil]
danh từ
 • dầu
dầu khoáng
dầu thực vật
 • ( số nhiều) tranh sơn dầu
 • (thông tục) sự nịnh nọt, sự phỉnh nịnh
   • thức khuya học tập (làm việc)
   • lửa cháy đổ dầu thêm
   • chứng tỏ làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm
   • nước và lửa; mặt trăng mặt trời; chó và mèo
ngoại động từ
 • tra dầu, bôi dầu (vào một bộ phận của máy để máy chạy êm)
 • ngâm dầu
cá hộp dầu
nội động từ
 • biến thành dầu
   • nịnh hót, tán khéo
   • làm cho công việc được suôn sẻ bằng cách đối xử tế nhị hoặc khôn khéo; đút lót
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt