<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oh  
[ou]
thán từ
  • chao, ôi chao, chà, ô...
ôi chao, trông anh mệt quá
  • ồ, này
này ông Nam, tôi có thể nói chuyện với ông một phút được không?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt