<
Trang chủ » Tra từ
often  
['ɔfn]
Cách viết khác : oftentimes ['ɔfntaimz]
phó từ
 • thường, hay, luôn, năng
tôi hay đến thăm anh ấy
chúng tôi đã thường tới đó luôn
chúng tôi đã tới đó rất nhiều lần
tháng tư ở đây trời mưa luôn
cách bao lâu lại có xe búyt?
 • trong nhiều trường hợp
các loại chó này thường hay có vấn đề về mắt
các ngôi nhà cũ thường hay ẩm
   • mỗi lần mà, nhiều lần
cứ mỗi lần tôi gọi điện thoại cho nó là đường dây lại bận
   • luôn luôn, rất hay
khi trời sương mù, tàu hoả hay đến chậm lắm
   • thỉnh thoảng, lúc này lúc khác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt