<
Trang chủ » Tra từ
offer  
['ɔfə]
danh từ
 • sự trả giá
giá nhất định; chắc giá
 • lời đề nghị giúp đỡ; sự tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ
 • sự chào hàng
 • lời dạm hỏi, lời ướm, lời mời chào
   • để bán giảm giá
   • (từ Anh, nghĩa Anh) có người trả giá
ngoại động từ
 • biếu, tặng, dâng, hiến, cúng, tiến
biếu ai cái gì
 • xung phong (nghĩa bóng), tỏ ý muốn, để lộ ý muốn
xung phong, giúp đỡ ai
 • đưa ra bán, bày ra bán (hàng)
 • giơ ra, chìa ra, đưa ra mời
đưa ra một vài câu nhận xét
 • đưa ra đề nghị
đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch
 • dạm, hỏi, ướm
nội động từ
 • cung cấp; tạo cơ hội
Công việc này mở ra nhiều triển vọng
 • cúng
 • xảy ra, xảy đến, xuất hiện
khi có dịp (xảy ra)
   • nghênh chiến
   • chống cự
   • có mặt, xảy ra
   • giơ tay ra (để bắt)
   • cầu hôn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt