<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oeil  
danh từ giống đực ( số nhiều yeux )
 • mắt
có mắt đen
chột một mắt
mắt lỗ đáo
cặp mắt lạnh lùng
để mắt đến mọi việc
nhìn sự vật bằng con mắt thiện cảm
 • váng sao (mỡ nổi trên bát canh...)
 • lỗ
lỗ kim
lỗ xốp trong pho mát
 • (thực vật học) mầm
 • (hàng hải; số nhiều oeils ) vòng đầu dây
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) vẻ, mẽ
có mẽ
   • bằng mắt
   • (thông tục) không mất tiền
   • bằng mắt thường
không thể thấy bằng mắt thường
   • chấp nhận điều gì mà không hề kiểm tra, xem xét
   • trước mắt ai
   • theo ý ai
   • mạnh chân khoẻ tay
   • tinh (không thể bị lừa)
   • khéo tay
   • nhìn rõ ban đêm
   • không nhìn thấy những điều hiển nhiên, rõ ràng
   • nhìn mắt trần mà xác định số đo rất chính xác
   • nhìn sáng suốt
   • có con mắt nhận xét đúng đắn
   • không nhìn rõ, không hiểu gì
   • nhìn lệch lạc
   • no cái bụng đói con mắt
   • coi chừng, chú ý
   • để mắt đến mọi việc
   • để ý kiểm soát ai
   • chú ý theo dõi ai
   • nhận xét sai vì thành kiến
   • nhìn qua
   • rất nhanh, (chóng) trông thấy
   • chướng mắt quá
   • cái nháy mắt
trong nháy mắt
   • cái liếc nhìn
   • sự xét qua
   • cảnh bao quát; sự nhìn bao quát
   • nhìn trìu mến; nhìn thèm thuồng
   • (thân mật) đắt kinh khủng
   • rõ ràng quá, rõ như ban ngày
điều đó rõ như ban ngày
   • nhìn chằm chằm
   • chán ngấy rồi
   • giữa hai người với nhau
   • nhìn chăm chú
   • liếc tình
   • trợn mắt
   • liếc mắt đưa tình
   • liếc tình
   • chứng minh rõ ràng
   • khăng khăng không chịu nhận điều gì
   • vuốt mắt cho ai
   • vờ không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ
   • nhìn vào
   • ngấp nghé
   • đến tận mắt, sâu lắm
   • mắt rọi đèn, mắt rất to
   • mắt nảy lửa, mắt hau háu
   • ngấp nghé
   • con mắt của chủ (chú ý đến mọi chi tiết)
   • xa mặt cách lòng
   • nhìn hau háu
   • cái nhìn xúi quẩy
   • (thân mật) đừng hòng!
   • nói dóc!
   • chỉ biết có ai
   • quả quyết
   • mất tất cả
   • thất bại hoàn toàn
   • ngủ chập chờn, ngủ không yên giấc
   • nhìn thấy rõ
   • không tin vào cả mắt mình nữa; lạ lùng quá
   • không ngủ
   • không chợp mắt, không ngủ được
   • chỉ theo ý kiến của ai
   • chỉ mới nhìn qua
   • ăn miếng trả miếng
   • tội nào hình phạt ấy
   • kinh ngạc
   • mở mắt cho ai, giác ngộ cho ai
   • chú ý nhìn
   • sinh ra, ra đời
   • để vừa lòng (ai)
   • nhìn thẳng vào (ai), nhìn chòng chọc
   • rõ ràng quá
   • (thân mật) lầm to
   • (thân mật) ngắm thoả thích
   • mặc kệ
   • chỉ biết khóc
   • trước mắt, trước mặt
điều đó xảy ra trước mắt tôi
   • (thân mật) làm cho (ai) rất vừa lòng
   • bất tỉnh nhân sự; chết
   • tin tưởng tuyệt đối
   • tự mắt nhìn thấy
   • nhìn có thiện cảm, có cảm tình với nhau
   • nhìn với con mắt ác cảm, không thích, không ưa
   • hoàn toàn theo ý ai
   • tự mình quán xuyến mọi việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt