<
Trang chủ » Tra từ
odd  
[ɒd]
danh từ
 • ( the odd ) (thể dục,thể thao) cú đánh thêm (chơi gôn)
tính từ
 • kỳ cục, kỳ quặc
How odd !
Kỳ quặc làm sao?
 • lẻ
13 là con số lẻ
 • cọc cạch
Anh ta đi đôi giày cọc cạch
 • thừa, dư, trên, có lẻ
hơn 30 năm sau (giữa 30 với 40)
 • rỗi rãi, rảnh rang
lúc rỗi rãi
 • lạc lỏng, lẻ ra, dư ra một mình
ở trường, cô ấy luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng
 • vặt, lặt vặt, linh tinh
công việc lặt vặt
 • bỏ trống, để không
   • người có lá phiếu quyết định (trong một ban mà số uỷ viên là số lẻ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt